DORADCA PODATKOWY Z KRAKOWA

Dorota Zembaczyńska

fidus


Usługi w ramach działalności biura rachunkowego „FIDUS” świadczy doradca podatkowy Dorota Zembaczyńska – certyfikowany specjalista z dużym doświadczeniem. Wszechstronne wykształcenie pozwala oferować szereg usług doradczych, księgowych itp.

Wykształcenie

 • uzyskany tytuł magistra Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK)
 • absolwentka studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse (AE w Krakowie)
 • absolwentka studiów podyplomowych Doradztwo Podatkowe - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • aktualnie słuchacz Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych Instytutu Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Doświadczenie

 • założycielka Kancelarii Podatkowo-Księgowej „FIDUS” w 1995 r.
 • doradca podatkowy:
  • wpis Ministra Finansów na listę doradców podatkowych nr 05976,
  • Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 4286/97.
 • poświadczenie wykonywania zawodu doradcy podatkowego: lista doradców podatkowych
fidus podatki


Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Jako członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych nieustannie podnosi kwalifikacje zarówno swoje, jak i zatrudnianego personelu poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne popełnione błędy w trakcie wykonywania usług

DYSKRECJA

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej doradcy podatkowego i ustawy o doradztwie podatkowym zapewniamy zachowanie całkowitej tajemnicy co do powierzonych nam informacji, faktów i dokumentów – zarówno w trakcie świadczenia usług, jak i po ich zakończeniu.Najczęstsze pytania

Zarówno sama praca doradcy podatkowego, jak i działalność naszego biura mogą generować wiele pytań ze strony potencjalnych Klientów. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym profilu działalności przyczyniło się do zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi księgowe i doradcze, wspierając przedsiębiorców w rozwoju ich działalności. Mamy wiele gotowych, sprawdzonych schematów postępowania – nawet w wyjątkowych sytuacjach. Potrafimy ponadto znaleźć nietypowe rozwiązania – i tym różnimy się od innych.

Jesteśmy wsparciem dla naszych klientów w codziennej działalności i przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Kompleksowość świadczonych usług zapewnia klientom komfort i pozwala na wyłączne zaangażowanie się w działalność firm

W biurze mamy do czynienia z wieloma podmiotami gospodarczymi o różnym charakterze działalności. Pozwala nam to posiąść większą wiedzę przydatną do obsługi firm, a przy tym jesteśmy bardziej otwarci na rozmaite problemy. Ponadto:

 • to my bierzemy odpowiedzialność za ewentualną szkodę wywołaną naszą działalnością,
 • to my zatrudniamy księgowych, płacimy im wynagrodzenie i to my odprowadzamy od ich płac składki ZUS,
 • tbiuro nie weźmie zwolnienia lekarskiego, zawsze można na nas liczyć,
 • prawdopodobieństwo kontroli zmniejsza się radykalnie, jeśli powierzysz swoje sprawy doradcy podatkowemu.

Obsługujemy szereg podmiotów i mamy duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek komandytowych, komandytowych spółek z o.o.,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek cywilnych,
 • osób fizycznych prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • osób fizycznych opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym,
 • osób fizycznych rozliczających się z najmu.

Do dyspozycji naszych klientów są:

 • doradca podatkowy,
 • biegli rewidenci,
 • księgowi,
 • osoby zajmujące się obsługą kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do zakładki Oferta