DORADCA PODATKOWY

Dorota ZembaczyńskaWykształcenie

 • Uzyskany tytuł magistra Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UEK)
 • Absolwentka studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse (AE w Krakowie)
 • Absolwentka studiów podyplomowych Doradztwo Podatkowe - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Aktualnie słuchacz Podyplomowego Studium dla Doradców Podatkowych Instytutu Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Doświadczenie

 • Założycielka Kancelarii Podatkowo-Księgowej „FIDUS” w 1995 r.
 • Doradca podatkowy:
  • Wpis Ministra Finansów na listę doradców podatkowych-nr 05976.
  • Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 4286/97.
 • Poświadczenie wykonywania zawodu doradcy podatkowego: lista doradców podatkowych


Jako członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych nieustannie podnosi kwalifikacje zarówno swoje, jak i zatrudnianego personelu poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne popełnione błędy w trakcie wykonywania usług

DYSKRECJA

Zgodnie z kodeksem etyki zawodowej doradcy podatkowego i ustawy o doradztwie podatkowym zapewniamy zachowanie całkowitej tajemnicy co do powierzonych nam informacji, faktów i dokumentów w trakcie świadczenia przez nas usług jak i po ich zakończeniuNajczęstsze pytania

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym profilu działalności przyczyniło się do zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności przydatnych w oferowanym przez nas doradztwie podatkowym, finansowym i gospodarczym. Posiadamy w związku z tym gotowe pomysły i sposoby postępowania w wielu sytuacjach. Potrafimy znaleźć nietypowe rozwiązania – i tym różnimy się od innych.

Jesteśmy wsparciem dla naszych klientów w codziennej działalności i przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Kompleksowość świadczonych usług zapewnia klientom komfort i pozwala na wyłączne zaangażowanie się w działalność firm

W biurze mamy do czynienia z wieloma podmiotami gospodarczymi o różnym charakterze działalności gospodarczej - pozwala nam to posiąść większą wiedzę przydatną do obsługi firm, a przy tym jesteśmy bardziej otwarci na różne problemy:

 • to my bierzemy odpowiedzialność za ewentualną szkodę
 • to my zatrudniamy księgowych, płacimy im wynagrodzenie i to my odprowadzamy od ich płac składki ZUS
 • my nie chorujemy - biuro nie weźmie zwolnienia lekarskiego
 • prawdopodobieństwo kontroli zmniejsza się radykalnie, jeśli powierzysz swoje sprawy doradcy podatkowemu

Obsługujemy szereg podmiotów i posiadamy duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółek komandytowych, komandytowych spółek z o.o.
 • spółek komandytowo-akcyjnych
 • spółek cywilnych
 • osób fizycznych prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • osób fizycznych opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym
 • osób fizycznych rozliczających się z najmu

Do dyspozycji naszych klientów są:

 • doradca podatkowy
 • biegli rewidenci
 • księgowi
 • osoby zajmujące się obsługą kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do zakładki Oferta