Kontakt z biurem rachunkowym FIDUS w Krakowie

Biuro rachunkowe FIDUS świadczy kompleksowe usługi dla małych, średnich i dużych firm. Zajmujemy się świadczeniem usług z zakresu doradztwa, obsługi kadrowo-płacowej i księgowości, prowadząc również audyty czy szkolenia. Dla wygody klientów umożliwiamy skorzystanie z obsługi on-line. W Krakowie i okolicach możliwy także dojazd do klienta. Zachęcamy do kontaktu, jeśli interesuje Cię współpraca z rzetelnymi i doświadczonymi specjalistami lub dodatkowe informacje na temat naszej działalności.

Banner CIK
 • Kancelaria Podatkowo–Księgowa

  Ul. Urzędnicza 48/7
  piętro II
  30-048 Kraków

  Telefon: +48 603 985 281
  Email: biuro@fidus-podatki.pl
  NIP: 679-102-69-66

  Dorota Zembaczyńska

  Bezpośredni kontakt do doradcy podatkowego

  Telefon: 604 207 303
  Email: doradca@fidus-podatki.pl

Formularz Kontaktowy


Administratorem Twoich danych osobowych jest Doradca Podatkowy Dorota Zembaczyńska Kancelaria Podatkowo-Księgowa „FIDUS” z siedzibą w Krakowie przy ul. Urzędniczej 48/7 .Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu: rozliczeń podatkowych i ZUS, prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakresie doradztwa finansowego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa oraz spraw kadrowo-płacowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane ( w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.