Nasza Oferta

Doradztwo podatkowe i biznesowe

Przedsiębiorca, prowadząc firmę i chcąc ją rozwijać, nie powinien poświęcać czasu na śledzenie zmian w przepisach podatkowych. Jeśli próbuje to robić, często zaniedbuje swoje obowiązki, jednocześnie podejmując błędne decyzje z powodu niewłaściwego zrozumienia prawa podatkowego. W konsekwencji doprowadza to do zmniejszenia zysków. Dlatego podatki należy zostawić profesjonalistom.

Doradztwo podatkowe to oszczędność Waszego czasu i pieniędzy. W Waszym imieniu sporządzamy:

 • Deklaracje
 • Pisma
 • Wyjaśnienia
 • Odwołania
 • Zażelenia
 • Skargi
 • Reprezentacja i zastępstwo przed US, UC, ZUS
 • Wyprowadzanie zaszłości podatkowych

Udzielamy porad i staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania.

Doradztwo podatkowe, to również doradztwo biznesowe (gospodarcze i finansowe):

 • zakładanie firm
 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania
 • przekształcanie, rozwój i likwidacja spółek
 • pozyskiwanie funduszy – wnioski kredytowe

Nowość! Obsługa on-line!

Prowadzisz mała, średnią lub dużą firmę?
Zatrudniasz personel, ale nie jesteś pewien poprawności rozliczeń podatkowych?
Zamkniemy zdalnie Twoje rozliczenia podatkowe i znajdziemy rozwiązania optymalizujące zyski!

Zdalna obsługa średnich i dużych firm za pośrednictwem łącza internetowego.
Usługa taka jest możliwa w oparciu o bazę danych na serwerze klienta i odwrotnie na serwerze Doradcy Podatkowego.
Oferujemy zamykanie ksiąg w oparciu o bazę danych tworzonych przez personel Twojej firmy - to pozwala obniżyć koszt naszej obsługi przy jednoczesnym osiągnięciu wielu innych korzyści płynących z naszej współpracy.
Wystarczy baza działu sprzedaży i magazynu oraz zdalny dostęp do serwera, aby po odpowiednim zakwalifikowaniu kosztów prawidłowo rozliczyć podatki i zaproponować nowe rozwiązania, jak również na bieżąco prezentować sytuację finansową firmy.
Zachęcam do omówienia takiego rozwiązania z doradcą podatkowym

Audyt podatkowy i controlling

 • kontrola podatkowa wybranych okresów działalności na zlecenie klienta – najczęściej bardziej szczegółowa niż przeprowadzana przez organ podatkowy
 • sprawdzanie prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych, sposobów kwalifikacji i ujmowania przychodów i kosztów do celów bilansowych i podatkowych.
 • badanie rozliczeń podatkowych, prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa, wskazania błędów
 • wykrywamy nieprawidłowości lub operacje charakteryzujące się ryzykiem podatkowym
 • pokazujemy sposoby usunięcia nieprawidłowości
 • wykorzystanie audytu do optymalizacji obciążeń podatkowych

Księgowość

 • Księga handlowa - W ramach obsługi księgowej obszarem działania jest:
  1. zakładanie ksiąg, w tym tworzenie zakładowego planu kont
  2. weryfikacja dokumentów, doradztwo w zakresie ich poprawności oraz kwalifikacja do kosztów podatkowych
  3. ewidencjonowanie zdarzeń przy pomocy specjalistycznego oprogramowania księgowego w rejestrach VAT, na kontach i w dziennikach, w ewidencjach wyposażenia i środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  4. umożliwienie sporządzania przez klienta raportów kasowych na serwerze doradcy oraz wystawiania faktur sprzedaży
  5. sporządzanie zestawień obrotów i sald
  6. deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych
  8. okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS
  9. obsługa PFRON pod warunkiem powierzenia rozliczania płac
  10. przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej i udziałowców
  11. współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - W ramach obsługi oferujemy:
  1. weryfikacja dokumentów, doradztwo w zakresie ich poprawności oraz kwalifikacja do kosztów podatkowych
  2. ewidencjonowanie zdarzeń przy pomocy specjalistycznego oprogramowania księgowego
  3. prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług – VAT
  4. umożliwienie sporządzania przez klienta raportów kasowych na serwerze doradcy oraz wystawiania faktur sprzedaży
  5. sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych
  6. sporządzanie deklaracji do GUS
  7. sporządzanie deklaracji PFRON pod warunkiem powierzenia rozliczania płac
  8. rozliczanie delegacji
 • Ewidencja Ryczałtu Ewidencjonowanego:
  1. Weryfikacja poprawności dokumentów księgowych,
  2. ewidencja zdarzeń podatkowych
  3. umożliwienie wystawiania faktur sprzedaży korzystając z serwera doradcy
  4. ustalanie stawek ryczałtu i jego obliczanie
  5. sporządzanie zeznań rocznych
 • Prowadzenie Ewidencji VAT:
  1. prowadzenie rejestrów VAT umożliwiających prawidłowe rozliczenie podatku VAT
  2. rozliczanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw, eksportu i importu
  3. sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT -7K, VAT -UE i inne
A także wszelkie inne usługi uzgodnione indywidualnie z klientem.

Płace i ZUS - Pełna obsługa kadrowo-płacowa

 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie umów zlecenia i o dzieło
 • rejestrowanie urlopów wypoczynkowych, chorobowych, urlopów macierzyńskich, i innych
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji rejestrowej i rozliczeniowej do ZUS
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • zastępstwo podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS
 • wszelkie inne usługi uzgodnione z klientem

Zeznania roczne

 • sporządzanie zeznań podatkowych osób fizycznych na podstawie dokumentów okazanych przez podatnika
 • sporządzanie zeznań podatkowych przedsiębiorców na podstawie okazanych przez podatnika ksiąg, ich zestawień i dowodów zapłaconych kwot stanowiących podstawę ich odliczenia
 • ocena pod względem opłacalności wspólnych rozliczeń
 • wypełnianie rocznych rozliczeń osób korzystających z formy opodatkowania ryczałtem

Szkolenia

 • przeszkolenie osób wyznaczonych do kontaktów z biurem
 • staże i praktyki i zawodowe
 • kariera zawodowa - spróbuj u nas