Usługi księgowe i doradcze w Krakowie - oferta

Oferta naszej firmy opiera się na kompleksowych usługach księgowych oraz doradczych. Nie ograniczamy się jedynie do prowadzenia księgowości małych, średnich i dużych firm. Swoim klientom proponujemy również rzetelne doradztwo biznesowe, podatkowe i finansowe. Obsługujemy ponadto kadry i płace, prowadzimy szkolenia i dokonujemy rozliczeń. Oznacza to, że przedsiębiorcy korzystający z naszej obsługi księgowej i pozostałych usług, mogą skoncentrować się na właściwej działalności firmy i jej rozwoju. Otrzymują niezbędne wsparcie w prowadzeniu biznesu.

Doradztwo podatkowe i biznesowe

Przedsiębiorca, prowadząc firmę i chcąc ją rozwijać, nie powinien być zmuszony do śledzenia ciągłych zmian w przepisach podatkowych i pilnowania prawidłowości dokumentacji. Jeśli próbuje to robić, często zaniedbuje swoje główne obowiązki, jednocześnie podejmując błędne decyzje z powodu niewłaściwego zrozumienia prawa podatkowego. W konsekwencji doprowadza to do zmniejszenia zysków. Dlatego podatki należy zostawić profesjonalistom.

Doradztwo podatkowe to oszczędność Twojego czasu i pieniędzy. W imieniu naszych klientów sporządzamy:

 • deklaracje,
 • pisma,
 • wyjaśnienia,
 • odwołania,
 • zażelenia,
 • skargi,
 • reprezentacja i zastępstwo przed US, UC, ZUS,
 • wyprowadzanie zaszłości podatkowych.

Udzielamy porad dotyczących optymalizacji podatkowej i konsekwencji podejmowanych przez firmę działań. Zawsze staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania.

Doradztwo podatkowe to również doradztwo biznesowe (gospodarcze i finansowe) obejmujące:

 • zakładanie firm,
 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania,
 • przekształcanie, rozwój i likwidację spółek,
 • pozyskiwanie funduszy – wnioski kredytowe.

Nowość! Doradca podatkowy on-line!

Prowadzisz małą, średnią lub dużą firmę? 

Zatrudniasz personel, ale nie jesteś pewien poprawności rozliczeń podatkowych? 

Doradca podatkowy on-line zamknie zdalnie Twoje rozliczenia podatkowe i znajdzie rozwiązania optymalizujące zyski!

Od niedawna działamy jako biuro rachunkowe on-line, zapewniając zdalną obsługę małych, średnich i dużych firm za pośrednictwem łącza internetowego. Usługa taka jest możliwa w oparciu o bazy danych na serwerach klienta oraz biura.

Oferujemy zamykanie ksiąg w oparciu o bazę danych tworzoną przez personel Twojej firmy – to pozwala obniżyć koszt naszej obsługi przy jednoczesnym osiągnięciu wielu innych korzyści płynących ze współpracy.

Wystarczy baza działu sprzedaży i magazynu oraz zdalny dostęp do serwera, aby po odpowiednim zakwalifikowaniu kosztów prawidłowo rozliczyć podatki i zaproponować nowe rozwiązania, jak również na bieżąco prezentować sytuację finansową firmy.

Zachęcamy do kontaktu, jeśli jesteś zainteresowany usługą.

Audyt podatkowy i controlling

 • kontrolę podatkową wybranych okresów działalności na zlecenie klienta – najczęściej bardziej szczegółową niż przeprowadzana przez organ podatkowy,
 • sprawdzanie prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych, sposobów kwalifikacji i ujmowania przychodów i kosztów do celów bilansowych i podatkowych,
 • badanie rozliczeń podatkowych, prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa, wskazanie błędów,
 • wykrywanie nieprawidłowości lub operacji charakteryzujących się ryzykiem podatkowym,
 • pokazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości,
 • wykorzystanie audytu do optymalizacji obciążeń podatkowych.

Księgowość

Księgowość firmy musi być prowadzona skrupulatnie, systematycznie i zgodnie z wszelkimi przepisami prawnymi, które dość często ulegają zmianom. Dlatego przedsiębiorcy zwykle nie zajmują się nią samodzielnie. Obsługa księgowa w wykonaniu naszej firmy to gwarancja rzetelności i profesjonalizmu. Jest to rozwiązanie korzystne z kilku względów – usługi księgowe świadczone przez zewnętrznego usługodawcę to brak konieczności zmagania się z trudnościami dotyczącymi zatrudnienia i wdrożenia w obowiązki nowego pracownika. To też niezawodność i pełna dostępność – nasi wysoko wykwalifikowani doradcy są do dyspozycji zawsze, gdy tego potrzebujesz.

 • księgi handlowe – w ramach obsługi księgowej obszarem działania jest:
  1. zakładanie ksiąg, w tym tworzenie zakładowego planu kont,
  2. weryfikacja dokumentów, doradztwo w zakresie ich poprawności oraz kwalifikacja do kosztów podatkowych,
  3. ewidencjonowanie zdarzeń przy pomocy specjalistycznego oprogramowania księgowego w rejestrach VAT, na kontach i w dziennikach, w ewidencjach wyposażenia i środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  4. umożliwienie sporządzania przez klienta raportów kasowych na serwerze doradcy oraz wystawiania faktur sprzedaży,
  5. sporządzanie zestawień obrotów i sald,
  6. deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych,
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  8. okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS,
  9. obsługa PFRON pod warunkiem powierzenia rozliczania płac,
  10. przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej i udziałowców,
  11. współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdania finansowego.
 • Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów - w ramach obsługi oferujemy:
  1. weryfikację dokumentów, doradztwo w zakresie ich poprawności oraz kwalifikację do kosztów podatkowych,
  2. ewidencjonowanie zdarzeń przy pomocy specjalistycznego oprogramowania księgowego,
  3. prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług – VAT,
  4. umożliwienie sporządzania przez klienta raportów kasowych na serwerze doradcy oraz wystawiania faktur sprzedaży,
  5. sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych,
  6. sporządzanie deklaracji do GUS,
  7. sporządzanie deklaracji PFRON pod warunkiem powierzenia rozliczania płac,
  8. rozliczanie delegacji.
 • ewidencję Ryczałtu Ewidencjonowanego – w której ramach oferujemy:
  1. weryfikacja poprawności dokumentów księgowych,
  2. ewidencję zdarzeń podatkowych,
  3. umożliwienie wystawiania faktur sprzedaży korzystając z serwera doradcy,
  4. ustalanie stawek ryczałtu i jego obliczanie,
  5. sporządzanie zeznań rocznych.
 • prowadzenie Ewidencji VAT,w tym:
  1. prowadzenie rejestrów VAT umożliwiających prawidłowe rozliczenie podatku VAT,
  2. rozliczanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw, eksportu i importu,
  3. sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE i innych.
  4. Obsługa JPK
Świadczymy ponadto wszelkie inne usługi uzgodnione indywidualnie z klientem.

Kadry, płace i ZUS – pełna obsługa kadrowo-płacowa

 • doradztwem w zakresie prawa pracy,
 • sporządzaniem dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • sporządzaniem umów o pracę,
 • sporządzaniem umów zlecenia i o dzieło,
 • rejestrowaniem urlopów wypoczynkowych, chorobowych, urlopów macierzyńskich, i innych,
 • sporządzaniem list płac,
 • sporządzaniem oraz przesyłaniem dokumentacji rejestrowej i rozliczeniowej do ZUS,
 • sporządzaniem i wydawaniem pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • zastępstwem podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS,
 • świadczeniem wszelkich innych usług uzgodnionych z klientem,
 • Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników.

Zeznania roczne

Nasza oferta z zakresu sporządzania zeznań rocznych jest skierowana do firm, jak również do osób fizycznych. Obejmuje:
 • sporządzanie zeznań podatkowych osób fizycznych na podstawie dokumentów okazanych przez podatnika,
 • sporządzanie zeznań podatkowych przedsiębiorców na podstawie okazanych przez podatnika ksiąg, ich zestawień i dowodów zapłaconych kwot stanowiących podstawę ich odliczenia,
 • ocenę pod względem opłacalności wspólnych rozliczeń,
 • wypełnianie rocznych rozliczeń osób korzystających z formy opodatkowania ryczałtem.

Szkolenia

Dopełnienie naszych usług księgowych i doradczych stanowi działalność szkoleniowa. Zajmujemy się:
 • przeszkoleniem osób wyznaczonych do kontaktów z biurem,
 • organizowaniem staży i praktyk zawodowych,
 • wspieraniem kariery zawodowej specjalistów z zakresu księgowości, doradztwa, audytorów itp. – spróbuj u nas.